האחות של ביטוח ישיר מגיעה לבורסה: מימון ישיר פרסמה הצעת תשקיף לקראת הנפקה בתל אביב

האחות של ביטוח ישיר מגיעה לבורסה: מימון ישיר פרסמה הצעת תשקיף לקראת הנפקה בתל אביב

הערכות הן כי ההנהלה תבקש להנפיק על פי שווי של 1.5 מיליארד שקל, המדיניות העסקית של החברה הוא למכור את תיקי האשראי שלה למוסדיים לאחר שהיא מאגדת אותם

חברת האשראי הצרכני מימון ישיר, מקבוצת צור שמיר (שמחזיקה גם בביטוח ישיר), פרסמה ביום ה' טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה בתל אביב. במסגרת התשקיף, מוצעות לציבור מניות רגילות של מימון ישיר, הן בדרך של הנפקה על ידי מימון ישיר והן בדרך של הצעת מכר על ידי ביטוח ישיר השקעות פיננסיות.

הערכות הן כי החברה מבקשת לנצל את הגאות בשנה האחרונה שמאפיינת את שוק המימון החוץ בנקאי (ראו תרשים) וההנהלה תבקש להנפיק את החברה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל.

על פי הודעת החברה, מימון ישיר היא חברת הלוואות הרכב הגדולה בישראל (מבחינת היקף ההלוואות המועמדות). בשנים 2015 עד 2019 (כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנה זו) החברה הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-36% בהיקף העמדת הלוואות לרכישת כלי רכב. הלוואות לרכישת כלי רכב היוו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 כ-77% מכלל ההלוואות שהעמידה או שיווקה החברה לעומת כ-67% בתקופה המקבילה אשתקד. תחום פעילות הלוואות לרכישת רכב מובטח ברישום שעבודים על הרכב הנרכש.

אומדן הרווח הנקי הצפוי של החברה לרבעון הרביעי לשנת 2019 מסתכם בכ-24 מיליון שקל, כך שהרווח הנקי של החברה בשנת 2019 צפוי להסתכם בכ-123 מיליון שקל, בהשוואה לכ-71 מיליון שקל בשנת 2018, המהווה גידול של כ-72%. המדיניות העסקית של החברה הוא למכור את תיקי האשראי שלה למוסדיים לאחר שהיא מאגדת אותם. בדצמבר 2019 לדוגמה, מימון ישיר מכרה לבנק ירושלים תיק אשראי בשווי 130 מיליון שקל.

היקף העמדת ההלוואות לרכישת כלי רכב על ידי החברה נמצא בצמיחה עקבית בשנים האחרונות, להערכת החברה, בין היתר, בעקבות גידול בשיעור השימוש בהלוואות לרכישת רכב בעיקר עקב גידול בנתח השוק המאורגן למכירת רכב המציע פתרונות מימון כחלק אינטגרלי ועקב צמיחה במכירת רכבים חדשים (ובפרט "רכבי אפס ק"מ") וכן, עקב גידול בנתח השוק של החברה לאור פעילותה העסקית.

נכון לסוף הרבעון השלישי ב-2019, יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד שקל (כולל שיווק עבור צדדים שלישיים), גידול של כ-25% לעומת כ-6.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשנים 2016 עד 2019 (כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנה זו) החברה הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-23% בהיקף העמדה ושיווק הלוואות חדשות ושיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-51% ברווח הנקי.

מימון ישיר, מנוהלת על ידי ערן וולף, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. החברה מוחזקת על ידי ישיר איידיאיי אחזקות (60.85%) (חברה בבעלות המלאה של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות), ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (20.13%) ואלטשולר שחם (19.02%) שגם מחזיקה במתחרה אופל בלאנס (11%).

הגאות בחברות האשראי החוץ בנקאי בשנה האחרונה