ההפסד הכולל של ליברה מצטמצם: 2.2 מיליון שקל ב-2019 לעומת 11.3 מיליון ב-2018

ההפסד הכולל של ליברה מצטמצם: 2.2 מיליון שקל ב-2019 לעומת 11.3 מיליון ב-2018

אלישקוב: תוצאות שנת 2019 עולות על כל התחזיות המוקדמות, ועל פי קצב הצמיחה, על אף משבר הקורונה, אנו מעריכים כי החברה תעבור לרווחיות תפעולית מלאה עד סוף שנת 2020

רוצים להמשיך לקרוא?