היום שאחרי הבגידה או – איך מחלקים רכוש משותף בגירושין / מאת עו"ד ליאת חן

היום שאחרי הבגידה או – איך מחלקים רכוש משותף בגירושין / מאת עו"ד ליאת חן

הפעם נבחן את דרך חלוקת הנכסים האחרים של בני הזוג – כספים, חסכונות וזכויות סוציאליות. על פרידה, פירוק המשפחה וההשלכות על הרכוש המשותף

מאת עו״ד ליאת חן

במאמר הקודם הכרנו את בני הזוג שנמצאים כעת בהליך גירושין וצריכים לחלק ביניהם את הרכוש המשותף: היא – סגנית מנהל הבנק המוערכת והוא, בעלה, המהנדס הבכיר בחברה ציבורית, "זוג משמיים", שהשמים נפלו עליהם (אולי בעיקר עליו), כשגילה שאשתו המסורה, מסורה לא רק לו, והם כעת נדרשים לחלק ביניהם את כל הרכוש שצברו במהלך עשרים שנות הנישואין, שהסתיימו בנסיבות צורמות במיוחד.

במאמר הקודם הסברנו מהו רכוש משותף, מה צריך לעשות כדי לחלק אותו במקרה של פרידה וסיום הנישואין ואיך מחלקים את דירת המגורים המשותפת, והכללים חלים גם במקרים פחות דרמטיים וגם כשמתגרשים בנסיבות פחות קשות. הפעם נבחן את דרך חלוקת הנכסים האחרים של בני הזוג – כספים, חסכונות וזכויות סוציאליות. 

מהן זכויות סוציאליות ואיך מחלקים אותן? 

זכויות סוציאליות הן כלל הנכסים והכספים אותם צברו הצדדים בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וכ' אצל כל גוף כלכלי, במהלך שנות הנישואין של בני הזוג ועד למועד פקיעת הנישואין. זכויות אלה הן אישיות, קשורות הרבה פעמים למקום העבודה של כל אחד מהצדדים ולכן רשומות על שמו בלבד. 

מהו איזון זכויות סוציאליות? 

איזון הזכויות הוא חלוקה של הכספים שצברו הצדדים אצל כל הגורמים שהזכרנו, כך שכל אחד מהצדדים יקבל סכום שווה בחלוקת הזכויות הסוציאליותמי שיש לו יותר כספים מעביר חלק מהכספים שצבר לצד השני על מנת ששני הצדדים יצאו בסופו של דבר מאוזנים. 

ממה נובע הפער בגובה הזכויות של בני הזוג? 

פעמים רבות קיימים פערים בין הזכויות הסוציאליות של בני הזוג והוא נובע בעצם מפערים בגובה המשכורות של בני הזוג ומשך תקופת העבודה הרצופה וצבירת הזכויות, שהרי ככל שהמשכורת גבוהה יותר, החלק הנצבר ביחס למשכורת יהיה גדול יותר והסכומים שנצברו גבוהים יותר. כך גם משפיע הוותק במקום העבודה ורצף צבירת הזכויות על גובה הסכומיםנניח ששני בני הזוג הרוויחו שכר דומה, אך אחד מהם עבד 40 שנה ברצף וצבר זכויות במשך כל השנים, גם אם במקומות עבודה שונים, ואילו השני עבד רק 20 שנה. ברור הרי שהסכומים שצבר הראשון בקרן הפנסיה יהיו גבוהים יותר מאלה שצבר בן הזוג שעבד רק 20 שנה. אנשים לפעמים פודים במהלך החיים כספים וזכויות בשל צורך כלכלי מסוים ואז בהכרח קטנים הסכומים שנצברים לטובתם במהלך השנים.

נחזור לבני הזוג איתם התחלנואצלם היה פער משמעותי בין גובה הזכויות של האדון לאלה של הגברת. אמנם היום שניהם מחזיקים במשרות בכירות ומרוויחים סכומים דומים, אבל לא תמיד כך היה. הגברת צמחה לאט לאט במשך 20 שנה בבנק מתפקיד פקידה זוטרה במשכורת נמוכה לתפקיד סגנית מנהל. במהלך השנים, היא נעדרה מהעבודה פרקי זמן ארוכים לצורך חופשות לידה וחופשות ללא תשלום לגידול הילדים וגם עבדה בהיקף משרה מצומצם חלק מהשנים כדי לגדל את הילדים המשותפים. לכן, ברור שהגברת צברה פחות זכויות וכספים במקום עבודתה. האדון המהנדס, לעומת זאת, השקיע את כל חייו בעבודה ובהתאם, זכויותיו גבוהות בהרבה מאלה של אשתו. לצערו, הוא יצטרך להתחלק אתה ולאזן אתה את זכויותיו, ללא שום קשר לנסיבות הפרידה, שכן חלוקת הרכוש נעשית על פי חוק ללא קשר לשאלה מי אשם בפירוק הנישואין. 

מהן האפשרויות העומדות בפני בני הזוג לחלוקת הזכויות הסוציאליות? 

קיימים שני מנגנונים לחלוקת הזכויות ולאיזונן בין בני הזוג, האחד מקורו בהסכמת הצדדים והאחר על פי חוק ואותם נבחן במאמר הבא. 

__________

הכותבת היא עו"ד במשרד ג'ון גבעהדר ושות'