היו"ר החדש של איגוד קופות הגמל הענפיות: מהיכרותי עם הממונה על הביטוח, היא מעוניינת בסגירתן של הקופות הענפיות

היו"ר החדש של איגוד קופות הגמל הענפיות: מהיכרותי עם הממונה על הביטוח, היא מעוניינת בסגירתן של הקופות הענפיות

ארז קניסטר צופה כי אם סלינגר לא תבטל את טיוטת החוזר על מבנה הדירקטוריון, דמי הניהול יעלו באופן משמעותי בענפיות. לדבריו, בעיות הניהול מופיעות דווקא בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים הגדולים

רוצים להמשיך לקרוא?