הכשרה: הרווח הכולל ב-2019 הסתכם בכ-43.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-47.2 מיליון ב-2018

הכשרה: הרווח הכולל ב-2019 הסתכם בכ-43.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-47.2 מיליון ב-2018

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו 2019 הסתכמו בכ-1.71 מיליארד שקל בהשוואה לסך של כ-1.67 מיליארד שקל ב-2018, החברה מציגה תשואה על ההון של יותר מ-12%

רוצים להמשיך לקרוא?