הכשרה: הרווח הסתכם ב-43.7 מיליון שקל ב-2019 לעומת 47.2 מיליון שקל ב-2018

הכשרה: הרווח הסתכם ב-43.7 מיליון שקל ב-2019 לעומת 47.2 מיליון שקל ב-2018

הפרמיות שהורווחו ברוטו ב-2019 הסתכמו בכ-1.71 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.67 מיליון שקל בשנה המקבילה, הקיטון ברווח נובע בעיקר בשל תוצאות הפעילות במגזר ביטוח חיים

רוצים להמשיך לקרוא?