הכשרה מדווחת על יחס כושר פירעון של 115% נכון לסוף 2018

הכשרה מדווחת על יחס כושר פירעון של 115% נכון לסוף 2018

בסוף 2017 עמד יחס כושר הפירעון על 112%

רוצים להמשיך לקרוא?