הכשרה נכנסת לשוק הנדל"ן: תעניק לקבלנים והיזמים ליווי פיננסי וערבויות לפי חוק המכר

הכשרה נכנסת לשוק הנדל"ן: תעניק לקבלנים והיזמים ליווי פיננסי וערבויות לפי חוק המכר

חברת הביטוח מקימה בימים אלו מערך ליווי פיננסי והנפקת פוליסות מכר בשיתוף פעולה עם בנקים וקרנות מימון. להערכת החברה, ענף ערבויות המכר מגלגל ערבויות בהיקפים של  כ-80 מיליארד שקל בשנה

רוצים להמשיך לקרוא?