הלמן אלדובי גמל לווה 15 מיליון שקל

הלמן אלדובי גמל לווה 15 מיליון שקל

משך ההלוואה היא ל-5 שנים בריבית פריים שנתית בתוספת של 2.2% הקרן תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים שווים של חמישה מיליון שקל, החל מיוני 2021

רוצים להמשיך לקרוא?