הלמן-אלדובי יוצא בסבב גיוס לקרן חוב ציבורית חדשה להלוואות ליזמים בתחום ההתחדשות העירונית

הלמן-אלדובי יוצא בסבב גיוס לקרן חוב ציבורית חדשה להלוואות ליזמים בתחום ההתחדשות העירונית

הקרן תתמקד בפרויקטים של התחדשות עירוני באזורי ביקוש והיא שואפת לתשואה של 7.5% כל שנה, שתחולק בשיעורים של 3.75% פעמיים בשנה. סכום ההשקעה המינימלי בקרן הוא 150 אלף שקל

בית ההשקעות הלמן-אלדובי מרחיב את פעילותו בתחום ההשקעות המתקדמות. בית ההשקעות חבר לקבוצת דייברגון וביחד פרסמו תשקיף לקרן חוב ציבורית חדשה בתחום האשראי לפרויקטים של התחדשות עירונית. הקרן החדשה "הלמן-אלדובי התחדשות עירונית" תציע לציבור המשקיעים בישראל גישה לתחום מימון פרויקטים של התחדשות עירונית באזורי הביקוש, בשקיפות, בפיזור ובגיבוי ביטחונות באמצעות תשקיף לציבור.
ההתחדשות העירונית היא פרויקט לאומי להגדלת היצע הדיור והגנה על תושבי ישראל מפני רעידות אדמה וירי טילים תלולי מסלול.
מנכ"ל הקרן החדשה הוא מני בן מאור והיו"ר – חן לוי. הקרן תפעל תחת הלמן-אלדובי קרנות השקעה. סבב הגיוס הראשון לקרן החל בסוף השבוע.
על פי התשקיף, הקרן, הלא סחירה, תשקיע במתן הלוואות ליזמים בתחום ההתחדשות העירונית ובכלל זה ליזמים ופרויקטים בתחום חיזוק מבנים כולל הריסה ובנייה מחדש במסגרת תמ"א 38 וכן פרויקטים של פינוי בינוי ופרויקטים כלליים של נדל"ן. ההלוואות ליזמים יינתנו לתקופות של 12 עד 48 חודשים, עם ביטחונות דוגמת שיעבוד זכויות היזם בפרויקטים, מכתבי עודפים וערבויות אישיות.
בהלמן אלדובי מציינים, כי לקרן רישיון מתן אשראי מורחב מרשות שוק ההון. על פי מדיניות ההשקעה שפורסמה בתשקיף, הקרן תשאף לתשואה של לפחות 7.5% בשנה ותשאף לחלק 3.75% אחת לחצי שנה. זאת לאחר חלוף לפחות 12 חודשים מתחילת כל השקעה עבור כל משקיע. סכום ההשקעה המינימלי בקרן הוא 150 אלף שקל וניתן לפדות אותה לאחר חלוף 12 חודשים לפחות מיום כל השקעה. הפדיון יעשה בהודעה מוקדמת של לפחות 90 יום לפני יום הפדיון, החל בארבעה מועדים קבועים במהלך השנה.
זו הקרן השנייה בתחום ההשקעות המתקדמות שמקים בית ההשקעות, לאחר שלפני כשנתיים השיק בית ההשקעות  קרן השקעות ציבורית לא סחירה המשקיעה בתחום האשראי הצרכני בארה"ב באמצעות פלטפורמות P2P. הקרן גייסה עד כה קרוב ל-500 מיליון שקל במספר סבבי גיוס והשיאה למשקיעים מתחילת פעילותה תשואה דולרית מצטברת של 13.86%  (יולי 2017-מאי 2019) וכ-6.3% בשנה האחרונה.
עו"ד מני בן מאור, מנכ"ל דייברגון והלמן-אלדובי התחדשות עירונית: "דייברגון מתמחה בתחום מתן אשראי לפרויקטים של התחדשות עירונית, גייסה במהלך השנים האחרונות, באמצעות שותפויות  פרטיות, כ-70 מיליון שקל למימון 19 פרויקטים נבחרים. נכון להיום, 16 מתוך 19 הפרויקטים הסתיימו בהצלחה בתשואה של 8%-20%".
חן לוי, יו"ר הלמן-אלדובי התחדשות עירונית, מציין: "הכניסה שלנו לתחום מימון פרויקטים של התחדשות עירונית נובעת מהגידול באוכלוסיית המדינה וממדיניות הממשלה להרחבת היצע הדירות למגורים בהעדר קרקעות פנויות לבניה באזורי ביקוש. מהלכים אלו צפויים להביא לכך שפרויקטים של התחדשות עירונית יהוו בשנים הבאות מנוע הצמיחה של ענף הנדל"ן למגורים. תחום המימון החוץ בנקאי לנדל"ן בכלל ולהתחדשות העירונית בפרט צפוי ליהנות מעלייה בביקוש בשנים הקרובות, בשל התחרות המתפתחת מצד הגופים המוסדיים והצמיחה והפיתוח של שוק האשראי החוץ בנקאי".