הנפקת פנינסולה: מיטב דש מחזיקה בפחות מ-50% מחברת האשראי; הפניקס הפכה לבעלת עניין

הנפקת פנינסולה: מיטב דש מחזיקה בפחות מ-50% מחברת האשראי; הפניקס הפכה לבעלת עניין

הפניקס רכשה בהנפקת החברה כ-10 מיליון מניות בשווי של 36 מיליון שקל ומחזיקה ב-4.7% מחברת האשראי

מיטב דש איבדה את הרוב בחברת האשראי פנינסולה. לאחר שהחברה ביצעה הנפקת מניות בשבוע שעבר (ד'), ירדו האחזקות של בית ההשקעות מ-51.24% ל-48.7%. זו הפעם הראשונה מאז 2017 שבה בית ההשקעות מחזיק מתחת ל-50%. הפניקס, לעומת זאת, הפכה לראשונה לבעלת עניין בחברה.

ב-22 בינואר, הונפקו מניות נוספות לציבור של חברת האשראי. מיטב דש, שעודנה המחזיקה העיקרית בחברה, רכשה 32 מיליון מניות נוספות בשווי של 115 מיליון שקל. רכישה זו לא הייתה גדולה דיה כדי לשמור על שיעורי האחזקה של מיטב דש בפנינסולה. פרט לאחזקת בית ההשקעות, קרנות מיטב דש מחזיקות בשיעור של 0.65% מהחברה.

הפניקס רכשה בהנפקה המתוארת כ-10 מיליון מניות בשווי של 36 מיליון שקל, כאשר 90% מהביקושים היו שייכים לקופות הגמל של החברה ו-10% שייכים לנוסטרו. הפניקס מחזיקה כעת בחברה בשיעור של 4.73%. מוסדי נוסף בולט בחברה הוא מגדל עם 8% לפני ההנפקה.

פנינסולה והחברות הבנות שלה עוסקות במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שטרות, שיקים ומסמכים אחרים שטרם הגיע מועד פירעונם ומוחזקים כעת בבנק). החברה מעניקה גם שירותי ניהול לקרן השקעה באקוויטי. מנכ"ל החברה, מיכה אבני, מחזיק במניותיה בשיעור של כ-10%. אבני משמש גם כיו"ר איגוד חברות האשראי בלשכת המסחר והיה מהקולות הבולטים ביותר נגד הרגולציה מבנק ישראל שלדבריו מקשה על התפתחות הענף החוץ בנקאי.