הפניקס מדווחת על יחס כושר פירעון של 134% – לאחר חלוקת דיבידיבד של 250 מיליון שקל

הפניקס מדווחת על יחס כושר פירעון של 134% – לאחר חלוקת דיבידיבד של 250 מיליון שקל

לחברת הביטוח עודפי הון בסך 2.4 מיליארד שקל, יחס כושר הפירעון גבוה ב-23% מיעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון – 111%

רוצים להמשיך לקרוא?