הראל ואשטרום נכסים מוכרות בניין משרדים בדיסלדורף לפי שווי של כ-316 מיליון שקל

הראל ואשטרום נכסים מוכרות בניין משרדים בדיסלדורף לפי שווי של כ-316 מיליון שקל

הנכס נרכש ב-2014 תמורת כ-247 מיליון שקל, ומוצג בספרי החברה בשווי של כ-289 מיליון שקל. התמורה נטו, לאחר פירעון התחייבויות, מסתכמת בכ-120 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?