הרשות משווה בין הבנקים לגורמים חוץ בנקאיים בשיתוף פעולה עם המוסדיים

הרשות משווה בין הבנקים לגורמים חוץ בנקאיים בשיתוף פעולה עם המוסדיים

שוק האשראי החוץ בנקאי התפתח בשנים האחרונות וחל גידול משמעותי באשראי הניתן על ידי גופים מוסדיים, אך כמעט כולו מופנה לעסקים גדולים בלבד

רוצים להמשיך לקרוא?