ווישור החלה להיסחר בבורסה – סגרה את היום בצמוד למחיר ההנפקה, כאשר השוק ירד בכ-1%

ווישור החלה להיסחר בבורסה – סגרה את היום בצמוד למחיר ההנפקה, כאשר השוק ירד בכ-1%

מדדי תל אביב 35 ותל אביב 125 נסגרו בירידות של כ-1.1%, ומדד תל אביב ביטוח פלוס ירד בכ-1%

רוצים להמשיך לקרוא?