חברת ביטוח השיבה כספים לעמית עבור ביטוח שארים שנעשה בניגוד לרצונו

חברת ביטוח השיבה כספים לעמית עבור ביטוח שארים שנעשה בניגוד לרצונו

הכרעות עקרוניות של הפיקוח על הביטוח. בבירור של רשות שוק ההון התברר כי בטופס ההצטרפות של העמית הוא בחר במסלול השקעה אחר מזה שאליו השתייך וההפקדות שנעשו עבורו לא נעשו בזמן מדי חודש בחודשו

רוצים להמשיך לקרוא?