ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה שהיא מעלימה יתרות כספיות הרשומות על שם בעלי הפוליסות

ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה שהיא מעלימה יתרות כספיות הרשומות על שם בעלי הפוליסות

על פי התביעה, הכספים המגיעים ללקוחות או למוטביהם מקורם בגבייה עודפת, שינויים במהלך חיי הפוליסה, ביטול פוליסה ותעודת ביטוח ועוד. לטענת המבקשת, החברה מצאה דרך לייצר הכנסה צדדית ונסתרת, המסתכמת בסכומים ניכרים

רוצים להמשיך לקרוא?