ירידה של 36% ברווח הכולל של מנורה מבטחים: 53 מיליון שקל ברבעון ה-2 לעומת 84 מיליון שקל אשתקד

ירידה של 36% ברווח הכולל של מנורה מבטחים: 53 מיליון שקל ברבעון ה-2 לעומת 84 מיליון שקל אשתקד

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018. השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות: שינוי אומדן בהתחייבויות ביטוחיות בענף סיעוד במגזר הבריאות. שינויים בריבית חסרת סיכון ופרמיית אי נזילות וירידה במרווח הפיננסי. סך פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שנגבו במחצית הראשונה של שנת 2018 צמח בכ-12%

רוצים להמשיך לקרוא?