כלי השקעה חדש למוסדיים: רשות ניירות ערך פותחת את שוק האיגוח לציבור במטרה לתמוך בצמיחה במשק

כלי השקעה חדש למוסדיים: רשות ניירות ערך פותחת את שוק האיגוח לציבור במטרה לתמוך בצמיחה במשק

בעקבות מסקנות משבר הסאב-פריים בארה"ב, רשות ניירות ערך שמה דגש על כך שמאפייניהן של עסקאות האיגוח יהיו פשוטים וסטנדרטיים, עסקאות האיגוח יישאו דירוג כפול משתי חברות שונות

רוצים להמשיך לקרוא?