לאחר אישורה של הרשות: אלטשולר שחם תחלק לעובדים אופציות בשווי של 20.6 מיליון שקל

לאחר אישורה של הרשות: אלטשולר שחם תחלק לעובדים אופציות בשווי של 20.6 מיליון שקל

תקופת ההבשלה היא לשלוש שנים והן יחולקו בשתי פעימות. שתי הפעימות יהוו 6% מהון המניות המונפק של חברת הגמל, ששווי השוק שלה מגיעה היום ל-1.63 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?