למרות סביבת הריבית הנמוכה – הפניקס רשמה רווח כולל של  579 מיליון שקל בשלושה רבעונים

למרות סביבת הריבית הנמוכה – הפניקס רשמה רווח כולל של 579 מיליון שקל בשלושה רבעונים

הרווח כולל לרבעון השלישי הסתכם - 26 מיליון שקל מתחילת השנה חילקה דיבידנד בסך של 480 מיליון שקל, התשואה על ההון (במונחים שנתיים): 12.3%

רוצים להמשיך לקרוא?