מהפסד לרווח: כלל ביטוח רשמה רווח חציוני כולל של 192 מיליון שקל

מהפסד לרווח: כלל ביטוח רשמה רווח חציוני כולל של 192 מיליון שקל

בחציון המקביל רשמה החברה הפסד כולל של 4 מיליון שקל, ברבעון השני נרשם הפסד כולל של 17 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 112 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

רוצים להמשיך לקרוא?