מה שיעור האחזקה של אי.די.בי. בכלל ביטוח? כלל ביטוח: עמדת רשות ניירות ערך אינה חלה על עסקות SWAP קיימות שטרם הסתיימו

מה שיעור האחזקה של אי.די.בי. בכלל ביטוח? כלל ביטוח: עמדת רשות ניירות ערך אינה חלה על עסקות SWAP קיימות שטרם הסתיימו

עמדה שפרסמה רשות ניירות ערך הקפיצה אתמול את אחזקת אי.די.בי בכלל ביטוח מ-25% ל-54% * הרשות קבעה כי היא רואה בעסקת החלף - אחזקה קיימת של התאגיד המוכר לצד התאגיד הרוכש

רוצים להמשיך לקרוא?