מידרוג: דירוג האיתנות הפיננסית של הכשרה נותר A3.il עם שינוי באופק הדירוג מיציב לחיובי

מידרוג: דירוג האיתנות הפיננסית של הכשרה נותר A3.il עם שינוי באופק הדירוג מיציב לחיובי

חברת הדירוג ציינה לטובה את החדשנות הדיגיטלית של הכשרה אך ציינה שהדירוג עדיין מושפע לשלילה בשל המינוף של בעלת השליטה אלעזרא החזקות

רוצים להמשיך לקרוא?