מכת הקורונה: ההפסד הכולל של מגדל ברבעון הראשון הסתכם ב-563 מיליון שקל

מכת הקורונה: ההפסד הכולל של מגדל ברבעון הראשון הסתכם ב-563 מיליון שקל

הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-6.1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של שנת 2020, ירידה של כ-2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, באפריל 2020 חלה ירידה של כ-5% בהיקף הגבייה של הפרמיות השוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים ובפנסיה, תיק הנוסטרו הפסיד 700 מיליון שקל, אך בתקופה שלאחר הרבעון חלה עלייה בשוקי ההון ונרשמו רווחי השקעות בסכום זהה

רוצים להמשיך לקרוא?