בפעם הרביעית: משה טרי מכר 5% נוספים ממניות כלל ביטוח שהיו שייכות לאי.די.בי.

בפעם הרביעית: משה טרי מכר 5% נוספים ממניות כלל ביטוח שהיו שייכות לאי.די.בי.

אחזקות אי.די.בי ירדו אל מתחת ל-30% וכלל ביטוח נותרה ללא גרעין שליטה * התגמול מהמכירה עמד על 173 מיליון שקל

נאמן מניות כלל ביטוח, משה טרי, מכר 5% נוספים ממניות חברת הביטוח שהיו ברשות אי.די.בי. בכך פחתה אחזקת אי.די.בי בכלל ביטוח משיעור של 30%, אשר הקנה לה את גרעין השליטה. המניות נמכרו תמורת 173 מיליון שקל ועם השלמת העסקה עומד שיעור אחזקותיה הכולל של החברה בכלל עסקי ביטוח על כ-29.8% ו-24.8% באמצעות אחזקה של הנאמן. נכון להיום, כלל ביטוח היא חברת ביטוח נטולת גרעין שליטה.

המכירה נעשתה בהתאם להוראות המתווה של הממונה על הביטוח היוצאת, דורית סלינגר. המתווה פותח על ידי סלינגר והוא מורה על מכירת 5% ממניות חברת הביטוח מדי ארבעה חודשים. כל הוראת מכירה נעשית לאחר בחינת מצב החברה.

המכירה האחרונה, שהייתה הרביעית במספר, הייתה כאמור משמעותית במיוחד לנוכח הפיכת החברה לנטולת גרעין שליטה, התפתחות שעשויה להקשות על מכירתה.