ניתוח דוחות כספיים באלמנטר: רכב רכוש – חציון 1: רווחי ההשקעות מהווים (לפי שעה) את עיקר הרווח / מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר: רכב רכוש – חציון 1: רווחי ההשקעות מהווים (לפי שעה) את עיקר הרווח / מאת חגי שפירא

נראה שרק נס או סגר נוסף עשויים למנוע בשנת 2021 הפסד חיתומי צפוי. חציון ראשון 2021

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה