סוגרים שנה עברית: למרות ההתאוששות, ענף הביטוח איבד כ-8 מיליארד שקל בשנת תש"ף

סוגרים שנה עברית: למרות ההתאוששות, ענף הביטוח איבד כ-8 מיליארד שקל בשנת תש"ף

שווי השוק המצרפי של שבע החברות הנסחרות, נכון לסוף תש"ף, עומד על כ-17 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?