סלינגר תגיע לכנסת להעיד על המערכת הבנקאית והתנהלותה בהסדרי אשראי ללווים גדולים

סלינגר תגיע לכנסת להעיד על המערכת הבנקאית והתנהלותה בהסדרי אשראי ללווים גדולים

הממונה על הביטוח היא הרגולטור הראשון שמגיע לוועדה כדי להצביע על המחויבות של המערכת הרגולטורית לחשוף כשלים במערכת ההלוואות. הוועדה תתכנס ביום ג'

רוצים להמשיך לקרוא?