עליית הריבית מיטיבה גם עם כלל ביטוח: רשמה רווח רבעוני כולל של 112 מיליון שקל – גידול של 72%

עליית הריבית מיטיבה גם עם כלל ביטוח: רשמה רווח רבעוני כולל של 112 מיליון שקל – גידול של 72%

דוחות כספיים לרבעון השני של 2018. בתחום הפנסיה נרשם הפסד חציוני כולל של 2 מיליון שקל בהשוואה לרווח כולל של 5 מיליון שקל אשתקד עקב השחיקה בדמי ניהול. בתחום ביטוח כללי נרשם רווח כולל של 92 מיליון שקל לעומת 4 מיליון שקל – בזכות שיפור חיתומי

רוצים להמשיך לקרוא?