פשרה בעקבות תביעה נגזרת: טבע תקבל מחברות הביטוח כ-30 מיליון דולר

פשרה בעקבות תביעה נגזרת: טבע תקבל מחברות הביטוח כ-30 מיליון דולר

בעקבות רכישה של טבע את חברת התרופות המקסיקנית רימסה, שהתברר בדיעבד כי ביצעה הונאה נגד הרשויות במקסיקו, הוגשה תביעה נגזרת נגד נושאי משרה בטבע ונטען כי הם לא ביצעו את הליך בדיקת הנאותות והפרו את חובת הזהירות. נושאי המשרה דחו את הטענות וציינו כי לא ניתן היה לגלות את דבר ההונאה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה