רשות המסים תאפשר למוסדיים להעניק את הפטור מניכוי מס במקור

רשות המסים תאפשר למוסדיים להעניק את הפטור מניכוי מס במקור

ההיתר שניתן למוסדיים רלוונטי בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים, לאזרחים בעלי הכנסות נמוכות הזכאים לכך, זאת, במקום שהזכאים יידרשו לפנות לפקידי השומה

רשות המסים פרסמה היום הוראות המאפשרות למוסדיים להעניק פטור מניכוי מס במקור בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים. קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה יוכלו לתת לאזרחים בעלי הכנסות נמוכות, הזכאים לכך, את הפטור מניכוי מס במקור במסגרת התקרות וסכומי המשיכה המרביים שנקבעו. זאת, במקום שהזכאים יידרשו לפנות למשרדי פקידי השומה כדי לקבל את האישור לפטור.

מרשות המסים נמסר: "הוראות אלו מהוות נדבך נוסף באסטרטגיה שמקדמת הרשות לפישוט וייעול תהליכים, צמצום הביורוקרטיה והעמדת האזרח במרכז. בהתאם להוראות החדשות, ניתנת לקופות הגמל הסמכות למתן הפטור ישירות, מבלי שיוצגו בפניהן אישורי פקיד שומה. זאת, בכפוף לקבלת הצהרה חתומה ממבקש הפטור, שתתקבל באמצעות מילוי טופס ייעודי שיונפק על ידי קופות הגמל, לרבות באופן מקוון. הדבר יאפשר לזכאים לפטור מניכוי מס במקור לקבלו בפשטות ובמהירות יותר".

ברשות מסבירים, שמטרת ההוראה היא לאפשר משיכה של כספי פיצויים ותגמולים החייבים במס ללא ניכוי מס, לאור העובדה שבחישוב מס שנתי, אותו אדם ככל הנראה לא יהיה חייב במס על כספים אלה בעקבות גובה הכנסתו ונקודות הזיכוי המגיעות לו. על כן, הוראות אלו מיועדות רק לאוכלוסייה העומדת בתנאים המוגדרים על ידי רשות המסים לקבלת פטור מניכוי מס במקור בעת משיכת סכומים חד פעמיים וכספי פיצויים מקופת הגמל.

התנאים העיקריים למשיכת הכספים עם פטור מניכוי מס במקור כוללים: אזרחים שסך ההכנסה השנתית שלהם, לרבות כספי הפיצויים, לא עולה על 59 אלף שקל לגבר, ועל 72 אלף שקל לאישה, ושסכום כספי הפיצויים הצבורים שלהם לא עולים על 10,000 שקל. בנוסף, אזרחים ללא הכנסות שסכום כספי התגמולים שלהם לא עולה על 15 אלף שקל.

נמסר כי הוראות אלו תקפות החל ממועד פרסומן ועד לסוף השנה האזרחית הנוכחית. רשות המסים תערוך להוראות אלו התאמות מדי שנה ובמידת הצורך.