רשות שוק ההון מאפשרת למוסדיים להשקיע באג"ח ללא הגשת אנליזה

רשות שוק ההון מאפשרת למוסדיים להשקיע באג"ח ללא הגשת אנליזה

למוסדי ניתנה האפשרות להגיש את האנליזה לוועדת ההשקעות לפי שיקול דעתו אך לא יאוחר מסוף יולי, המהלך תוקן על מנת לייעל את תהליך ההשקעה במהלך תקופת הקורונה ולאפשר גמישות בקבלת החלטות השקעה

רוצים להמשיך לקרוא?