שומרים על יציבות: למרות ירידת הריבית – ענף הביטוח שומר על יחס כושר פירעון ממוצע של כ-126%

שומרים על יציבות: למרות ירידת הריבית – ענף הביטוח שומר על יחס כושר פירעון ממוצע של כ-126%

חברות הביטוח הגדולות ספגו ירידה של כ-10% בכושר הפירעון הממוצע – מ-117% בסוף 2018 ל-107% בחציון של 2019, חברות הביטוח הבינוניות והקטנות רשמו באותה תקופה גידול ביחס כושר הפירעון הממוצע – מ-132% ל-140%

רוצים להמשיך לקרוא?