תשואות ביטוחי המנהלים: הכשרה ראשונה במסלול כללי וקרן י'; הפניקס ראשונה בין הגדולות

תשואות ביטוחי המנהלים: הכשרה ראשונה במסלול כללי וקרן י'; הפניקס ראשונה בין הגדולות

במבט לחמש שנים במסלול הכללי, ראשונה הפניקס (44.97%), אחריה הכשרה (41.89%) ושלישית כלל ביטוח (39.70%)

רוצים להמשיך לקרוא?