AIG עברה להפסד: רשמה הפסד כולל של 64 מיליון שקל

AIG עברה להפסד: רשמה הפסד כולל של 64 מיליון שקל

ברבעון המקביל רשמה החברה רווח כולל של 53 מיליון שקל וב-2019 רווח כולל של 177 מיליון שקל, הסיבה המרכזית להפסד הנוכחי: הפסד מהשקעות בסך 124 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?