S&P מעלות הורידה את דירוגה של אי.די.בי פתוח והוסיפה תחזית שלילית

S&P מעלות הורידה את דירוגה של אי.די.בי פתוח והוסיפה תחזית שלילית

התחזית השלילית משקפת את הסיכון שהחברה תגיע לחדלות פירעון או תבצע הסדר חוב נוסף בחצי השנה הקרובה. אי.די.בי פתוח מחזיקה במניות כלל ביטוח בשיעור של 20.3%

רוצים להמשיך לקרוא?