S&P מעלות מעלה את דירוג הפניקס: "הרווחיות הגבוהה מחזקת את מעמד החברה"

S&P מעלות מעלה את דירוג הפניקס: "הרווחיות הגבוהה מחזקת את מעמד החברה"

חברת הדירוג העלתה היום את דירוג הפניקס אחזקות וקבעה אותו על AA- בתחזית יציבה * דירוג הפניקס ביטוח אושרר על +AA עם תחזית חיובית

רוצים להמשיך לקרוא?