S&P מעלות משפרת את התחזית של כלל ביטוח ופיננסים משלילית ליציבה ומאשררת דירוג +ilAA

S&P מעלות משפרת את התחזית של כלל ביטוח ופיננסים משלילית ליציבה ומאשררת דירוג +ilAA

הדוח של S&P מעלות מתפרסם כשבועיים לאחר הדוח של חברת מידרוג ששינתה אף היא את אופק הדירוג משלילי ליציב והותירה על כנו את הדירוג Aa1.il

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה