אושר לקריאה ראשונה: מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיוניים של קרוב משפחתם שנפטר

אושר לקריאה ראשונה: מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיוניים של קרוב משפחתם שנפטר

יו"ר ועדת הכספים משה גפני הודיע כי הוא מסכים להמתין להבאת ההצעה הממשלתית בנושא בטרם תמשיך הוועדה בהליכי החקיקה

רוצים להמשיך לקרוא?