אושר לקריאה ראשונה: מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיוניים של קרוב משפחתם שנפטר

אושר לקריאה ראשונה: מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיוניים של קרוב משפחתם שנפטר

יו"ר ועדת הכספים משה גפני הודיע כי הוא מסכים להמתין להבאת ההצעה הממשלתית בנושא בטרם תמשיך הוועדה בהליכי החקיקה

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה אתמול (ג') תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), לפיו גם מקבלי קצבת שאירים יוכלו למשוך סכום הוני מהכספים הפנסיונים של קרוב משפחתם שנפטר.

כיום מאפשר חוק הפיקוח לעמית בעל קופת גמל לבצע פעולה של "היוון", במסגרתה הוא רשאי למשוך חלק מהכספים שבקופת הגמל שלו כסכום חד פעמי. המשיכה מותנת בכך שלאחר ההיוון, סכום קצבת הזקנה לה יהיה זכאי העמית לאחר פרישתו יעמוד לפחות על סכום הקצבה המזערי הקבוע בחוק, שכיום עומד על 4,500 שקל. עוד קובע החוק, כי במקרה שאדם מקבל קצבה מקופה נוספת, יובאו בחשבון כלל הסכומים לעניין חישוב סכום הקצבה לו יהיה זכאי לאחר פעולת ההיוון.

אתמול אישרה ועדת הכספים לקריאה ראשונה תיקון להצעת חוק, הקובע כי גם שאירים של עמית הזכאים לקצבת שאירים, יוכלו לבצע היוון באופן זהה, כך שלאחר ביצוע ההיוון, סכום קצבת השאירים לה יהיו זכאים יעמוד לפחות על סכום הקצבה המזערי הקבוע בחוק.

את הצעת החוק הגישו חברי הכנסת משה גפני, מיקי זוהר, אחמד טיבי, מיקי רוזנטל, מיקי לוי, רחל עזריה, רועי פולקמן, חיים ילין, איילת נחמיאס ורבין, מוסי רז, מיכל בירן ויצחק וקנין.

לאור בקשת רשות שוק ההון להביא הצעת חוק הכוללת צעד דומה, הודיע יו"ר הוועדה, כי הוא מסכים להמתין להבאת ההצעה הממשלתית בטרם תמשיך הוועדה בהליכי החקיקה.