אקורד הסיום של כהונת הממונה על הביטוח וסוף לפרשת הצירוף ברבים: הנייר האחרון של סלינגר כמפקחת על הביטוח

אקורד הסיום של כהונת הממונה על הביטוח וסוף לפרשת הצירוף ברבים: הנייר האחרון של סלינגר כמפקחת על הביטוח

המסמך הרשמי האחרון של המפקחת היוצאת דורית סלינגר מאשרר את ההודעה לבג"ץ: האיסור לשלם עמלות על צירוף ברבים יחול על צירופי חוסכים שבוצעו מה-4 בפברואר ואילך

רוצים להמשיך לקרוא?