בחינה מחודשת: הרשות הקימה ועדה ציבורית אובייקטיבית לבחינת ההוצאות הישירות בפנסיה

בחינה מחודשת: הרשות הקימה ועדה ציבורית אובייקטיבית לבחינת ההוצאות הישירות בפנסיה

ד"ר משה ברקת מינה ועדה מקצועית בת שמונה חברים שתנתח את היתרונות והחסרונות בגביית העמלה, לאחר שהאריך בנובמבר 2019 את תוקף ההוראה לגבי גביית עמלות להוצאות ישירות

רוצים להמשיך לקרוא?