בחינה מחודשת: הרשות הקימה ועדה ציבורית אובייקטיבית לבחינת ההוצאות הישירות בפנסיה

בחינה מחודשת: הרשות הקימה ועדה ציבורית אובייקטיבית לבחינת ההוצאות הישירות בפנסיה

ד"ר משה ברקת מינה ועדה מקצועית בת שמונה חברים שתנתח את היתרונות והחסרונות בגביית העמלה, לאחר שהאריך בנובמבר 2019 את תוקף ההוראה לגבי גביית עמלות להוצאות ישירות

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, הודיע היום (ד') על הקמת ועדה ציבורית אובייקטיבית לבחינת ההוצאות הישירות בפנסיה. זאת, לאחר שהאריך בחודש נובמבר 2019 את ההיתר לגופים המוסדיים לגבות את אותן הוצאות בשיעור מקסימלי של 0.25%.

ההוצאות הישירות הן סכומים הנגבים ישירות מהחוסכים לפנסיה ומועברים על ידי הגופים המוסדיים לצדדים שלישיים בגין ביצוע או ניהול השקעות מסוימות, כמו למשל הוצאות לעורכי דין ומתווכים בגין ביצוע עסקאות נדל"ן ועסקאות אשראי, או הוצאות ניהול השקעות על ידי קרנות השקעה חיצוניות לגוף המוסדי.

התומכים בגביית דמי הניהול מסבירים כי גביית הוצאות ישירות מאפשרת לגוף המוסדי להרחיב את אפיקי ההשקעה ולהשיא את פוטנציאל התשואה לחוסכים הפנסיוניים. המתנגדים לגבייה טוענים, כי אין הוכחה לכך ששימוש במנהלים חיצוניים מגדיל את תשואת החוסכים, אלא רק מגדיל את שיעור דמי הניהול.

בבדיקה עצמאית קודמת שביצעה הרשות בנושא היא מצאה כי ההשקעה באפיקים הנושאים הוצאות ישירות שנכללות במגבלת ה-0.25%, טומנת בחובה השפעה חיובית על תשואות המסלולים. למרות מסקנותיה, לנוכח חשיבות הנושא הרשות החליטה כי טרם בשלה העת להמליץ על הוראות קבועות.

הרשות צפויה להציג את המלצותיה בוועדת הכספים ושר האוצר, לאחר כינונה של הכנסת ה-23. בעקבות מורכבות הנושא והחשיבות הציבורית שלו החליט הממונה על הקמת ועדה מקצועית בלתי תלויה שתבחן ותנתח באופן מקיף ואובייקטיבי את הסוגיות העולות מנושא זה.

בראש הוועדה יעמוד פרופ' ישי יפה מהאוניברסיטה העברית. חברי הוועדה: פרופ' אסף חמדני מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' אלון ברב מאוניברסיטת דיוק, פרופ' אתי איינהורן מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר נדין בודו טרכטנברג מהמרכז הבין תחומי, מיכל עבאדי בויאנג'ו לשעבר המשנה לנגידת בנק ישראל, החשבת הכללית הקודמת ויו"ר פסגות לשעבר. חברים נוספים: ד"ר יבגני מוגרמן מאוניברסיטת בר אילן והראל פרימק – יו"ר ארגון צדק פיננסי. הוועדה צפויה להתכנס לראשונה בסוף פברואר.

ברקת: "מדובר בוועדה של אנשי מקצוע ואנשי ציבור מהמעלה הראשונה. כולם נטולי פניות בעניין. זוהי ועדה של הציבור, עבור הציבור ולטובת הציבור. זאת, משום שבפשטות – בסוגיה בה דנה הוועדה צריך להכריע רק הציבור. השאלה המרכזית היא כיצד הציבור רוצה שישקיעו את כספו, ובפרט, מתי, כיצד והאם נכון שכספו של הציבור יושקע באפיקים שמשיתים עליו הוצאות ישירות גבוהות יותר, מתוך חתירה לתשואה פוטנציאלית גבוהה יותר. צריך לחדד כי אין מדובר בכספים המגיעים לכיסם של הגופים המוסדיים המנהלים את כספי הפנסיה, אלא בכספים המשולמים לגורמים שלישיים, חיצוניים לגוף המוסדי. עם זאת, צריך להבטיח שהיחס בין דמי הניהול המשולמים לגוף המוסדי לתשומות שיש לגוף בניהול כספי הפנסיה הוא יחס סביר, הגון, ובר תחרות".