בעקבות עדכון לוחות התמותה – יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח ירד ל-96%

בעקבות עדכון לוחות התמותה – יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח ירד ל-96%

כלל ביטוח: גם לאחר השפעות אלה, יחס כושר הפירעון, על פי הוראות הפריסה, משקף עודף הון של יותר מ-2.7 מיליארד שקל. כלל ביטוח התייחסה לפסק הדין של העליון שמותיר את ריבית ההיוון על 3% וציינה כי המשמעות היא שחרור עתודות ביטוח בסך 100 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?