בקרוב: שיפור קליטת זכויות עמיתים בעת ניוד כספים

בקרוב: שיפור קליטת זכויות עמיתים בעת ניוד כספים

במסגרת פרסום טיוטות חוזרים חדשים, הגופים המוסדיים יידרשו להיות בעלי יכולת לסליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית בעת ניוד כספים ולקבל אישור מוכנות טרם עליית גרסה במסלקה. עיקרי השינויים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?