בקשה לייצוגית נגד שלוש קרנות פנסיה בטענה לגביית דמי ניהול מקסימליים בלי לידע את העמיתים

בקשה לייצוגית נגד שלוש קרנות פנסיה בטענה לגביית דמי ניהול מקסימליים בלי לידע את העמיתים

הבקשה הוגשה נגד מגדל מקפת, מנורה מבטחים וכלל ביטוח. התובעים הם עמיתים בקרנות המשלימות של החברות בהן נגבו דמי ניהול מקסימליים, בניגוד לסיכום עם העמיתים בקרן המקיפה

רוצים להמשיך לקרוא?