ברשות לא מוותרים על הייעוץ הפנסיוני בבנקים – יקדמו בכנסת הבאה תקנות לשינוי עמלות ההפצה

ברשות לא מוותרים על הייעוץ הפנסיוני בבנקים – יקדמו בכנסת הבאה תקנות לשינוי עמלות ההפצה

רשות שוק ההון זוקפת את העלייה האחרונה בכמות המיועצים בבנקים לרפורמות שהיא קידמה בשנים האחרונות. התלונות בבנק: מחצית מנכסי השוק הפנסיוני אינם כוללים עמלת הפצה

רוצים להמשיך לקרוא?