ברשות שוק ההון מתריעים: ביטול האג"ח המיועדות יפגע בוודאות וביציבות לחוסכים ולפנסיונרים

ברשות שוק ההון מתריעים: ביטול האג"ח המיועדות יפגע בוודאות וביציבות לחוסכים ולפנסיונרים

אגף החשב הכללי באוצר מבקש לבטל את הקצאת האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה, כאשר בתמורה תינתן הבטחת תשואה מסוימת בקרנות הפנסיה. נכון למועד זה לא קיימת שום תכנית אופרטיבית

רוצים להמשיך לקרוא?