דוח הפיקוח על הביטוח: ב-2018 נרשמה ירידה חדה בדמי הניהול בביטוח מנהלים

דוח הפיקוח על הביטוח: ב-2018 נרשמה ירידה חדה בדמי הניהול בביטוח מנהלים

הדוח השנתי של הפיקוח סוקר את החיסכון הפנסיוני ומציג ירידה כוללת של דמי ניהול בענף. הירידה החדה בדמי הניהול בביטוחי מנהלים הביאה לקיטון תאורטי של 723 מיליון שקל בהכנסות, קרנות הפנסיה השיאו תשואה גבוהה מזו של ביטוחי המנהלים, ההלוואות כנגד החיסכון הפנסיוני זינקו

רוצים להמשיך לקרוא?