האיסור על תשלום עמלות בצירוף לרבים – פגישה קשה, בלתי מידתית ובלתי חוקית בזכות הקניין ובחופש העיסוק

האיסור על תשלום עמלות בצירוף לרבים – פגישה קשה, בלתי מידתית ובלתי חוקית בזכות הקניין ובחופש העיסוק

לשכת סוכני הביטוח בעתירה נגד המפקחת. בעתירה נכתב כי בשל חוסר הבהירות של ההבהרה והעדר יכולת להפריד בין התשלומים הנובעים מהסדר לרבים לתשלומים הנובעים מפעילות אחרת, נמנעים הגופים המוסדיים לשלם לסוכנים גם עמלות אחרות המגיעות להם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה