הגיעה העת שהמדינה תאמץ מודל חדש לעידוד החיסכון הפנסיוני

הגיעה העת שהמדינה תאמץ מודל חדש לעידוד החיסכון הפנסיוני

שיחת פוליסה עם רג'ואן גרייב, סמנכ"ל בכיר בהפניקס, על כיוונים חדשים בעולם החיסכון ארוך טווח. המודל המוצע מושתת על פשטות, יעילות ושוויוניות בין החוסכים

רוצים להמשיך לקרוא?